Jak mohu zakázat výchozí TypeApp podpis?

TypeApp je velmi flexibilní a podporuje vlastní podpis pro každý účet, takže můžete nastavit různé odchozí podpisy v závislosti na použitém účtu.

Poté můžete případně přidat vlastní vlastní podpis.

    Viz též