Jak vybrat jiný účet, ze kterého se má odeslat, když vytvořím nový e-mail?

Pomocí TypeApp můžete napsat e-mail a vybrat kterýkoli ze svých účtů jako odesílatele. Chcete-li změnit adresu odesílatele, napište nebo odpovězte na e-mail a klepnutím na adresu odesílatele ji změňte. Můžete také nastavit výchozí z účtu

    Viz též