Jak nakonfigurovat účet pouze pro příchozí poštu?

Chcete-li nakonfigurovat svůj účet pouze pro příchozí e-maily, postupujte takto:

  1. Začněte konfigurovat svůj účet klepnutím na Více (ooo) | * Různá nastavení účtu | Přidat účet | Přidat další účet | Jiný e-mail * .
  2. Zrušte zaškrtnutí možnosti Automaticky pro ruční konfigurace a Další .
  3. Vyberte typ účtu: IMAP / Exchange / POP3.
  4. Vložte svou příchozí konfiguraci jako obvykle a Další.
  5. Vložte „něco“, nejpravděpodobnější nastavení pro jeden z vašich dalších účtů pro konfigurace SMTP (odchozí) (nepoužívejte vlastní poštovní server pro SMTP).
  6. Zrušte zaškrtnutí políčka Vyžadovat přihlášení a Další .

    Viz též