Jak komprimovat obrázky při TypeApp při odesílání jako příloha?

Po klepnutí na Odeslat v e-mailu s obrázkovou přílohou, která je větší než 500 kB, budete vyzváni k „Zmenšení velikosti zprávy“ na Malá, Střední nebo Skutečná velikost, abyste obrázek zkomprimovali nebo odeslali v původní velikosti.

    Viz též