Jak změnit můj výchozí účet?

Konfigurace výchozího účtu je ideální, pokud používáte více účtů společně s funkcí Unified Folders .

    Viz též