Jak přidat fotografii / video / PDF / kancelářské dokumenty / jiné přílohy?

TypeApp podporuje přidání přílohy z vašich knihoven fotografií, videí, dokumentů, souborů PDF a dalších druhů příloh. TypeApp používá nativní aplikace k otevření prohlížeče, který je vhodný pro připojení v přijímacím koncovém bodě, na základě preferencí přijímače.

    Viz též